ITEM METADATA RECORD
Title: Embolisatie van de bronchiale arteriën: een waardevolle endovasculaire techniek in de behandeling van massieve hemoptoë
Authors: Gouw, Z.
Schrevens, L. ×
Maleux, Geert #
Issue Date: Jun-2014
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:70 issue:12 pages:702-712
Abstract: Samenvatting:
Vanuit een casusbeschrijving wordt de rol van een transkatheterembolisatie van de bronchiale arteriën bij massieve hemoptoë besproken. Tevens wordt belicht op welke manier hemoptoë ingedeeld kan worden. De pathofysiologische mechanismen die massieve hemoptoë kunnen veroorzaken, komen aan bod, alsook de manier waarop bepaalde aandoeningen hierbij een voorbeschikkende rol spelen. Vervolgens worden de technieken en de opties van een bronchiale embolisatie beschreven. Er wordt afgesloten met de resultaten en de verwikkelingen van een bronchiale embolisatie.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Radiology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.