ITEM METADATA RECORD
Title: Islamitisch onderricht in Vlaamse scholen
Authors: Lafrarchi, Na├»ma ×
Van Crombrugge, Hans #
Issue Date: Aug-2014
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid issue:4-5
Abstract: Anno 2014 is een jaar van de herdenking van vele historische gebeurtenissen, waaronder de 40 jaar erkenning van de Islam als levensbeschouwing naast de andere door de grondwet erkende levensbeschouwingen. Eén van de gevolgen hiervan is dat moslims recht op islamonderricht krijgen binnen het Officieel en Gemeenschapsonderwijs. Gestaag en in het begin met mondjesmaat worden er leermeesters Islam aangesteld, die de opdracht krijgen om het islamonderricht te verzorgen binnen het leerplichtonderwijs. Ondertussen is er veel water naar de zee gevloeid, zijn vele debatten gevoerd, vele maatschappelijk vragen opgeworpen, opleiding tot leermeester islamitische godsdienst binnen het hoger onderwijs ingericht,… die parallel met de steeds groter wordende (actieve) pluraliteit, complexiteit en globalisering binnen het Vlaamse onderwijslandschap lopen. Wat houdt islamitisch onderwijs in? Is het zo verschillend van het Vlaams pedagogisch onderwijsdenken? Is islamitisch onderwijs verenigbaar met de normen en waarden van een seculiere en democratische rechtstaat?
ISSN: 0778-0443
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Theology and Religious Studies - miscellaneous
Field of Study Social and Community Work Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.