ITEM METADATA RECORD
Title: Zijn digikids nog boekenbeesten?
Other Titles: Onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12
Authors: Van Coillie, Jan
Raedts, Mariet
Issue Date: 2014
Publisher: Stichting Lezen
Abstract: Hoe graag en hoe veel lezen kinderen nog in dit digitale tijdperk? Deze vragen vormden de aanleiding voor ons onderzoek bij zo’n 2000 Vlaamse kinderen tussen 9 en 12 jaar. Het vorige vergelijkbare onderzoek in Vlaanderen vond plaats in 1987 (Ghesquiere, 1993), toen er nog geen sprake was van digitale media. In de lijn van het onderzoek van Ghesquiere (1993) onderzochten we de leesattitude, de leesfrequentie en de plaats die lezen inneemt binnen de vrijetijdsbesteding. Ook wij gingen de samenhang na met leeftijd, gender en sociaaleconomische achtergrond. Daar voegden wij nog afkomst aan toe. De samenleving is in de voorbije twintig jaar immers veel internationaler en multicultureel geworden. Verschillende internationale onderzoeken (o.a. Clark, 2012; Gutnik, Robb, Takeuchi, & Kotler, 2010; Mullis, Martin, Foy, & Drucker, 2011) wijzen op een invloed van deze variabele op vrijetijdslezen en mediagebruik. Omdat de digitale media een steeds belangrijker plaats innemen binnen de vrije tijd van jongeren, besteedden we er apart aandacht aan. We onderzochten het mediabezit, de tijd besteed aan digitale media en de samenhang tussen leesattitude, leesfrequentie en mediagebruik. Bij dit laatste besteden we extra aandacht aan het contact met e-boeken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Language and Education, Campus Brussels
Linguistics Research Unit - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.