ITEM METADATA RECORD
Title: TaalVaardig aan de STart: een doelgroepgerichte aanpak als uitgangspunt voor de ontwikkeling van effectieve en efficiënte taalondersteuning
Authors: De Wachter, Lieve
Heeren, Jordi #
Issue Date: Jul-2014
Conference: Van Schools tot Scriptie edition:II location:Leiden date:4 July 2014
Abstract: In het aanmoedigingsfondsproject “TaalVaardig aan de STart” (TaalVaST) worden elk jaar innovatieve schrijfmethodes ingezet in begeleidingsworkshops voor talig minder sterke instromers. Om de workshops te laten aansluiten bij de noden van deze doelgroep werd via een triangulatie van verschillende bronnen en methoden een uitgebreide behoefteanalyse uitgevoerd.

Daaruit blijkt onder andere dat uitsluitend klassieke schrijfoefeningen niet voldoende zijn voor de beoogde doelgroep. Leren schrijven door te schrijven zorgt voor cognitieve overbelasting, waardoor de leerwinst zeer klein blijft. In onze presentatie zullen we twee schrijfdidactieken toelichten die net die overbelasting willen tegengaan: collaboratief schrijven en observerend leren.

Vervolgens komt ook de effectmeting na de workshops aan bod. We willen daarmee vooral aantonen dat ook dit binnen doelgroepgericht werken kadert. Een behoefteanalyse als uitgangspunt van de ondersteuning en een gerichte, maar realistische effectpeiling na de interventie vormen zo de basis van de ontwikkeling van effectieve en kwaliteitsvolle taalondersteuning.
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.