ITEM METADATA RECORD
Title: Samen streven naar meer veiligheid voor kinderen in situaties van kindermishandeling. De rol van kwaliteitsvolle samenwerking in het casusgebonden overleg van het ‘Protocol van Moed’
Authors: Op de Beeck, Hanne ×
Put, Johan #
Issue Date: 2014
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten vol:15 issue:2 pages:164-188
ISSN: 1377-2104
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Social Law
Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.