ITEM METADATA RECORD
Title: Artikelsgewijze bespreking Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (artikelen 1 t.e.m. 17)
Authors: Goddaer, Joke
Series Editors: Cerfontaine, Jan
Verougstraete, Ivan
Issue Date: 2014
Publisher: Larcier
Series Title: Wet en Duiding
Host Document: Larcier Wet en Duiding Economisch Recht Deel 5 Bank en Zekerheden 2014 pages:283-311
Article number: VI Elektronische handel
ISBN: 978-2-8044-4644-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Consumer Competition & Market

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.