ITEM METADATA RECORD
Title: "Evolutie maar geen revolutie". Kanttekeningen bij de discussietekst "Inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs - 2de nota"
Authors: Reybrouck, Mark # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:4-5 pages:363-368
Abstract: De bedoeling van deze bijdrage is een constructief-kritische reflectie te formuleren rond het muzikale luik van de voorgestelde inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs. Drie zaken worden toegelicht: het uitgangspunt van de voorgestelde hervorming, enkele beschouwingen over curriculumhervorming in het algemeen met nadruk op “curriculum design” en “curriculum criticism”, en de voorwaarden voor een succesvolle hertekening en de gevolgen van de voorgestelde implementatie. Vertrekkend vanuit het besef dat curricula dynamische gegevens zijn, worden de pijnpunten van de huidige invulling opgelijst en worden de voorstellen tot aanpassing onderzocht. Daarbij worden zowel de positieve punten uit de discussietekst als de mogelijke bezwaren kritisch onderzocht, en dit zowel vanuit een theoretische achtergrond en op basis van een bundeling van reacties uit het veld.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
Musicology, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.