ITEM METADATA RECORD
Title: PROJECT in de kijker: Noordmoerstraat, Veurne + Eco-Beton
Authors: De Brabandere, Pieter #
Contributors: Boehme, Luc
Joseph, Miquel
Issue Date: Apr-2013
Publisher: De Brabandere NV
Abstract: Naar aanleiding van een openbare aanbesteding werd in Veurne en meer bepaald De Moeren een stuk landbouwweg in asfalt vervangen door een betonverharding.
Dit gebeurde in april 2013. Dit project bestond uit twee delen. Het eerste deel was een gewone betonverharding, voor het tweede deel moest er gewerkt worden met een fast-track betonverharding. Dit betekent dat het beton na 72u een druksterkte
diende te halen van minstens 35 MPa.
Description: Poster
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Noordmoerstraat - Veurne - Eco-Beton.pdfPoster Published 3425KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.