ITEM METADATA RECORD
Title: BLITS: Begeleid Leren In TeamS. Van theorie naar praktijk
Authors: Raes, Elisabeth ×
Briers, Marlies
Indesteege, Luk
Kyndt, Eva #
Issue Date: 2014
Series Title: Opleiding en Ontwikkeling: Tijdschrift voor Human Resource Development vol:2014 issue:4 pages:28-33
Abstract: Werken in teams is meer en meer de normale gang van zaken in vele bedrijven. De voordelen van goed functionerende teams zijn onmisbaar in veel organisaties. De BLITS-methodiek gebruikt de kracht van teamwerk om werknemers te laten leren van en met elkaar.
ISSN: 0922-0895
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Professional Learning & Development, Corporate Training and Lifelong Learning
Algemene Diensten - UC Limburg
Algemene Diensten - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Raes, Briers, Indesteege, & Kyndt, 2014.pdf Published 235KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.