ITEM METADATA RECORD
Title: De dierentuin van Brussel: spiegel van de negentiende-eeuwse modes of thought betreffende stad, wetenschap en vermaak
Authors: Lambrechts, Wim # ×
Issue Date: 2-Jun-2014
Publisher: IRIB
Series Title: Brussels Studies vol:77 pages:1-12
Abstract: In de negentiende eeuw werden vier dierentuinen opgericht in België. De Antwerpse Zoo werd opgericht in 1843 en kreeg navolging in Gent, Brussel (beiden 1851) en Luik (1865). De Brusselse zoo werd opgevat als ‘salon public’ om een mooie wandeling te bieden, verrijkt met een verzameling dieren om de verveling tegen te gaan en de wetenschappelijke interesse op te wekken. Meer nog dan een op archieven gebaseerde feitelijke geschiedenis, wil dit artikel de zoo kaderen in de tijdsgeest en de modes of thought in de negentiende eeuw. De zoo profileerde zich als wetenschappelijke instelling in de stad, met aandacht voor
(theoretische) classificatie en (praktische) acclimatisatie.
De culturele activiteiten vormden, misschien meer nog dan de dieren, een populaire aantrekkingspool voor de burgerij.
URI: 

ISSN: 2031-0293
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Coordination, Campus Brussels
Department of Business and Management Studies - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
BruS77NL.pdf Published 4620KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.