ITEM METADATA RECORD
Title: De impact van de fiscale crisis op de federale overheid
Authors: Troupin, Steve ×
Stroobants, Jesse #
Steen, Trui #
Issue Date: Jun-2014
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:19 issue:2 pages:51-68
Abstract: In dit artikel analyseren we de impact van de fiscale crisis op de Belgische federale overheid vanaf 2009 tot en met de opmaak van de initiële begroting 2014. We focussen ons daarbij zowel op de omvang en de inhoud van de genomen crisismaatregelen als op de besluitvorming om tot deze fiscale consolidatie te komen. We stellen vast dat het federaal gevoerde crisisbeleid beïnvloed wordt door het politiek-ambtelijke systeem, in wisselwerking met de binnenlandse macro-economische toestand, de wereldwijde economische context en externe factoren (zoals de Eurocrisis en de druk vanwege kredietbeoordelaars). De Belgische politieke impasse na de verkiezingen van 2010 vormt bovendien een niet te onderschatten context waarbinnen het fiscale consolidatiebeleid in de federale overheid ontwikkeld werd.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VTOM_2014_2-E.pdf Published 138KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.