ITEM METADATA RECORD
Title: Efficiëntiewinsten in de lokale besturen
Authors: Stroobants, Jesse # ×
Issue Date: Jun-2014
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement vol:19 issue:2 pages:15-29
Abstract: De financieel-economische crisis heeft de budgetten van de lokale overheden in ons land zwaar onder druk gezet. In hun zoektocht naar meer financiële armslag komen efficiëntiewinsten daarbij hoog op de agenda van de steden en gemeenten te staan. In dit artikel reflecteren we over het potentieel van efficiëntiewinsten in de Vlaamse lokale besturen. Na een toelichting over wat wel en wat niet als efficiëntieverbetering beschouwd kan worden, grijpen we een overzicht van mogelijke bronnen van efficiëntiewinsten (ook wel doelmatigheidswinsten genoemd) aan om te illustreren op welke manier de lokale overheden in Vlaanderen reeds initiatieven hebben genomen om hun schaarse middelen efficiënter in te zetten. Uit deze praktijkvoorbeelden blijkt het potentieel aan efficiëntiewinsten op het lokale overheidsniveau, maar tegelijk het gebrek aan cijfermatige onderbouwing ervan. Er is nood aan systematische informatie over de kwantiteit en kwaliteit van de prestaties van de lokale besturen om, in relatie met de aangewende middelen, de budgettaire impact van de geclaimde efficiëntiewinsten te kunnen beoordelen.
ISSN: 1373-0509
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VTOM_2014_2-C.pdf Published 107KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.