ITEM METADATA RECORD
Title: Met Callicles tegen Callicles. Filosofie, gemeenschapsleven en Plato’s Gorgias in Damascius’ Leven van Isidorus
Authors: Demulder, Bram # ×
Issue Date: 2014
Publisher: Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis
Series Title: Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis vol:67 pages:5-27
ISSN: 0774-3254
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Greek Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
KZMTL_2013_Demulder.pdf Published 616KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.