ITEM METADATA RECORD
Title: Scholieren met bijbaantjes: een bedreiging of een troef? De mening van de leraar
Authors: Berings, Dries ×
Verhaest, Dieter
Adriaenssens, Stef
Proost, Karin
Van den Broeck, Anja #
Issue Date: May-2014
Publisher: Uitgeverij Van Gorcum
Series Title: Pedagogiek vol:34 issue:1 pages:42-59
Abstract: In dit artikel wordt op basis van een peiling bij 251 leraren een beeld gegeven van hoe leraren in het secundair of voortgezet onderwijs staan tegenover leerlingenarbeid. Hun attitude ten aanzien van leerlingenarbeid wordt
in verband gebracht met hun meer algemene affiniteit met ervaringsgericht leren en met leraar-, klas- en functiekenmerken. De resultaten tonen dat leraren
zowel kansen als valkuilen zien. Toch is er een relatief overwicht van de argumenten pro ten aanzien van de argumenten tegen. De leraren zien in leerlingenarbeid mogelijkheden voor competentieontwikkeling en ook
voor het opbouwen van realistische verwachtingen ten aanzien van werken.
Oververmoeidheid als gevolg van het combineren van werken en naar school gaan zien ze als een reëel risico. De attitude ten aanzien van leerlingenarbeid
verschilt sterk tussen de leraren. De lesanciënniteit en het vakgebied kunnen het verschil in attitude ten aanzien van leerlingenarbeid deels verklaren.
Jonge leraren staan positiever tegenover leerlingenarbeid, wat voor een deel kan worden toegeschreven aan hun grotere affiniteit met ervaringsleren. De openheid van leraren ten opzichte van leerlingenarbeid kan gezien worden
als een draagvlak om ‘buitenschools leren door werkervaring’ te verbinden met de vakgebonden of vakoverschrijdende eindtermen.
ISSN: 1567-7109
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of ECON-CEDON, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SES_9 februari 2014_STUDENTENARBEID_met namen.pdf Published 214KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.