ITEM METADATA RECORD
Title: Vroege belangstelling voor het rijke corporatieve leven van middeleeuws Ieper door Alphonse Vandenpeereboom
Authors: Trio, Paul
Issue Date: 2014
Publisher: Historisch genootschap Emulatie te Brugge
Host Document: Uit de korf van de Emulatie. Baanbrekende historische bijdragen gepubliceerd in 175 jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge edition:1st pages:71-74
Article number: 12
ISBN: 978-90-8220-380-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Medieval History, Campus Kulak Kortrijk
History Research Unit - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.