ITEM METADATA RECORD
Title: De strategie van CD&V
Authors: Hooghe, Marc
Issue Date: 28-May-2014
Publisher: De Redactie, 28 May 2014
Series Title: http://www.deredactie.be/permalink/1.1982687
Abstract: Voor wie de komende dagen en weken de strategie van de CD&V wil begrijpen, bestaat er een heel eenvoudige literatuurtip. In september vorig jaar heeft de Vlaamse administratie een lijvig Groenboek opgesteld, met daarin alles wat de Vlaamse overheid nog moet doen om de zesde staatshervorming uit te voeren.

Het is een bijzonder uitgebreid document van meer dan 600 pagina’s geworden, en de overheersende indruk is dan ook: er zal héél veel moeten gebeuren. De grote principes van de zesde staatshervorming zijn goed en wel gestemd, maar in de praktijk moet er bijna over elk onderwerp nog wel overleg gepleegd worden om de precieze modaliteiten van de bevoegdheidsoverdracht te regelen.
De verkeersveiligheid

. Laten we – voor het gemak – maar eens een heel onschuldig voorbeeld nemen: de bevoegdheden van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) worden overgedragen naar de Gewesten. Dat veronderstelt echter een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid, om op die manier toch de coherentie van het beleid te bewaken. De E40-autosnelweg tussen Leuven en Luik doorkruist een aantal keer de taalgrens. Je mag er niet aan denken dat het Vlaams Gewest daar allerlei borden zet met de boodschap: “Hier wordt uw snelheid gecontroleerd, maar honderd meter verder in het Waals Gewest zijn er minder radarcontroles, dus ga uw gang”.

Om het wat realistischer te houden: het akkoord zal moeten gaan over de middelen, de overdracht van personeel en gebouwen, het statuut van dat personeel, de overname van schulden uit het verleden, enzovoort. En zo gaat het Groenboek enkele honderden pagina’s door, ook over veel grotere bevoegdheidsdomeinen, waar veel meer op het spel staat.
Over veto spelers en saboteurs

Het Groenboek mag dan saaie ambtelijke materie lijken, in feite vormt het één grote lading dynamiet onder alle toekomstige coalities. Op zowat elk punt van het akkoord kan elke regering dwars gaan liggen, waardoor zowat alles weer op de helling wordt gezet. Stel dat het Waals Gewest lastig doet over de technische keuring van voertuigen, wat betekent dit dan? Mag een Waals wrak dan nog op een Vlaamse weg rijden? Mag het Vlaams Gewest dan toch die bevoegdheid uitoefenen, als het Waals Gewest er niet in slaagt op tijd zijn zaakjes op orde te krijgen?

Als je alles overloopt gaat het om honderden dossiers, en telkens zijn alle betrokken overheden vetospelers, die op hun eentje alles kunnen laten mislukken. Het grote probleem is dat weinig mensen beseffen hoe ingrijpend de zesde staatshervorming is. Dat bleek twee weken geleden nog op bijzonder pijnlijke wijze toen duidelijk werd dat Liesbeth Homans (N-VA) niet eens wist dat de gewesten bevoegd worden voor de sanctionering van werklozen die niet voldoende naar een job zoeken – iets wat veteraan Eric Van Rompuy (CD&V) toen moest rechtzetten.
'Acquis communautaire"

De zesde staatshervorming is goedgekeurd, en zal uitgevoerd worden. Dat wordt de opdracht voor alle toekomstige regeringen in dit land. Je zou het kunnen vergelijken met het ‘acquis communautaire’, dat is het geheel van Europese richtlijnen en regels die de afgelopen 57 jaar werden opgesteld. Een nieuwe lidstaat mag niet opnieuw gaan onderhandelen over die berg van regels en verworvenheden, maar moet die gewoon allemaal aanvaarden en mag vanaf dan beginnen meespreken. Op dezelfde manier behoort ook het uitvoeren van de zesde staatshervorming tot het ‘acquis communautaire’ voor alle regeringen die de komende weken en maanden zullen worden gevormd.
Federaal en Vlaams

De noodzaak van tientallen samenwerkingsakkoorden zorgt er voor dat er bij iedereen een sterke voorkeur leeft voor zo symmetrisch mogelijke coalities, op alle niveaus. Eén saboteur, op één niveau is immers voldoende om alles om zeep te helpen en het land in chaos te storten. Juist daarom is de mantra van de CD&V-top sinds zondagavond dat er “federaal én Vlaams” stabiele coalities moeten worden gevormd. De N-VA had het liever anders gewild door eerst op regionaal vlak te onderhandelen, om daarna het federale niveau voor voldongen feiten te zetten.

Een bijzonder alert staatshoofd heeft nu al een stokje gestoken voor die sabotagestrategie door Bart De Wever tot informateur te benoemen. Hij krijgt als opdracht na te gaan of een stabiele regering kan worden gevormd, die de zesde staatshervorming zal uitvoeren. Het feit dat zijn partij tegen die staatshervorming heeft gestemd mag daarbij niet langer een rol spelen. De smaak van de overwinning kan soms bijzonder bitter zijn.

Koningin Mathilde bezocht dinsdagochtend de tentoonstelling As sweet as it gets van Michaël Borremans. Intussen zorgde haar echtgenoot er voor dat de federale regeringsvorming nu al uit te startblokken is geschoten. De kersverse informateur zal daarbij allicht ook gedacht: ‘this is as sweet as it gets’: zijn historische verkiezingsoverwinning zorgt er voor dat zijn partij nu als opdracht krijgt de zesde staatshervorming, die ze te vuur en te zwaard heeft besteden, loyaal en onverkort uit te voeren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Centre for Political Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
de strategie.pdf Published 494KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.