ITEM METADATA RECORD
Title: De coöperatie: alternatief tussen markt en staat?
Authors: Van Opstal, Wim # ×
Issue Date: 2014
Publisher: CD&V
Series Title: Christen-Democratische Reflecties vol:2 issue:2 pages:65-73
Abstract: Terwijl ideologie aan het begin van de 21ste eeuw haast als dood en begraven beschouwd werd, is het debat over de rol van markt en staat sinds het begin van de financieel-economische crisis opnieuw springlevend. De media geraken hierin helaas vaak niet verder dan het berichten over wie welke tegenpartij benoemt tot neoliberaal of marxist. Toch gaan beleidsmakers, ondernemers, academici en organisaties uit het middenveld vaak buiten de schijnwerpers op zoek naar werkbare alternatieven waartoe zowel markt als staat zich opnieuw te verhouden hebben. Eén van deze alternatieven is het coöperatieve model, een model waarvan de huidige hoedanigheid al van in het midden van de 19de eeuw gestalte kreeg. De jongste jaren zien we immers hoe de coöperatie haast heruitgevonden werd als alternatief om gemeenschappelijke problemen door samenwerking op te lossen.

In dit artikel bespreek ik enkele troeven van het coöperatieve model binnen onze huidige sociaaleconomische realiteit. Vervolgens neem ik de lezer mee langs nieuwe toepassingen en verschijningsvormen van de coöperatie. Tot
slot maak ik enkele kanttekeningen bij het coöperatieve alternatief. De titel van dit artikel eindigt immers niet voor niets met een vraagteken.
ISSN: 2034-6964
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Social Work - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
14CDRVO.pdf Published 484KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.