ITEM METADATA RECORD
Title: Wet van 24 juni tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage
Authors: Coppens, Govert ×
Foncke, Vanessa #
Issue Date: Jul-2013
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge issue:7 pages:673-674
ISSN: 0772-8050
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Instituut voor Internationaal Privaatrecht
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.