ITEM METADATA RECORD
Title: Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen. Eindrapport Werkgroep 2. Kwaliteit
Authors: Haesendonck, Ilse
Nys, Kristien
Pauels, Els
Walravens, Sylvia
Contributors: Bailleul, Amke
Cuisinier, Els
Daems, Mieke
De Buysscher, Jeanine
De Crom, Jan
De Meester, Paul
Desmet, Heidi
Devos, Barbara
Gryp, Stijn
Lefèvre, Marleen
Lenoir, Matthieu
Librecht, Dina
Meire, Johan
Menten, Bert
Moens, Tanja
Panhuysen, Jan
Peleman, Brecht
Smets, Martine
Thys, Jos
Vanhertbruggen, Ellen
Verhas, Christel
Vermeersch, Françoise
Vrancken, Sanne
Van den Branden, An
Vanhorenbeek, Jempi
Kenis, Carina
Issue Date: Apr-2014
Abstract: Eindrapport van de werkgroep van de Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen, die zich over een looptijd van 4 bijeenkomsten gebogen heeft over aandachtspunten en aanbevelingen inzake de kwaliteit van dat Opvang- en Vrijetijdsaanbod.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
Experiental Education

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
5bwerkgroep2eindrapportdef.pdf Published 785KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.