ITEM METADATA RECORD
Title: Draaiboek Thuiscompagnie. Versterkende en verbindende gezinszorg in kwetsbare gezinnen
Editors: Nys, Kristien
Engelen, Mieja
Contributors: Cuypers, Ellen
Daems, Patricia
D'Hooge, Anneleen
Geelen, Odette
Genoe, Hilde
Hoeven, Guy
Kavs, Lieve
Peters, Cécile
Spreuwers, Ine
Vansevenant, Koen
Vandenbempt, Katrien
Verbruggen, Agnes
Issue Date: 2014
Publisher: De deputatie van de provincieraad van Limburg
Abstract: Thuiscompagnie is een project van de Provincie Limburg dat in en met maatschappelijke kwetsbare gezinnen met minderjarige kinderen aan de slag gaat. Verzorgenden worden opgeleid en getraind om versterkend en verbindend ondersteuning te bieden. Deze aanpak is onder meer gestoeld op de Bind-Krachtvisie. Dit draaiboek biedt inzicht in de visie een aanpak van Thuiscompagnie. Het reikt praktijkwerkers, leidinggevenden en organisaties handvatten aan om in begeleidings- en ondersteuningswerk met maatschappelijk kwetsbare gezinnen, tegemoet te komen aan de krachten en noden van deze gezinnen.
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.