ITEM METADATA RECORD
Title: Fietsen met of zonder lage rugpijn: maakt het uit hoe je zit?
Authors: Van Hoof, Wannes
Dankaerts, Wim
Issue Date: 1-Apr-2014
Publisher: VTS-Redactioneel - Bloso
Abstract: Fietsen is één van de meest populaire sporten ter wereld. Lage rugpijn (LRP) komt veel voor bij fietsers. Toch zijn er slechts weinig studies die de oorzaken en de specifieke
behandeling van LRP bij fietsers hebben onderzocht. In dit artikel bespreken we eerst wat LRP precies is. Verder wordt aangegeven waarom het belangrijk is om deze heterogene groep van LRP patiënten verder te subclassificeren en hoe we deze opdeling kunnen maken. Daarna bespreken we mogelijke verklaringsmechanismen van LRP tijdens het fietsen. We gaan specifiek dieper in op het belang van houdingscontrole t.h.v. de lage rug. De resultaten van recent vergelijkend onderzoek tussen fietsers met en zonder LRP wordt hierbij toegelicht. Tot slot bespreken we de mogelijkheden om
houdingsgebonden LRP bij fietsers aan te pakken aan de hand van praktische voorbeelden. De voorgestelde aanpak wordt verder toegelicht a.d.h.v. een casus met pre en post meting.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.