ITEM METADATA RECORD
Title: Brussel volgens de Zesde Staatshervorming: formidable of fort minable?
Authors: Lievens, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: die Keure
Host Document: Het federale België na de Zesde Staatshervorming pages:277-304
Article number: 14
Abstract: In deze bijdrage wordt de impact van de Zesde Staatshervorming op de Brusselse instellingen besproken. De vraag rijst of Brussel niet is verworden tot een région à part entière, of zelfs een supergewest waarin het door artikel 1 van de Grondwet gemaakte onderscheid tussen gemeenschappen en gewesten (verder) vervaagt. In de Zesde Staatshervorming worden immers bevoegdheden overgedragen aan Brusselse instellingen inzake culturele en persoonsgebonden aangelegenheden, materies die in beginsel aan de gemeenschappen toekomen. De versterking van de Brusselse instellingen heeft onweerlegbaar ook een impact op de band tussen Brussel en beide grote gemeenschappen. Ook in lokale aangelegenheden oefent het Brusselse Gewest voortaan bevoegdheden uit die de twee andere gewesten niet krijgen. Op elk van deze aspecten wordt in deze bijdrage ingegaan.
ISBN: 9789048609277
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Johan Lievens - Brussel volgens de zesde staatshervorming, formidable of fort minable.pdf Submitted 461KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.