ITEM METADATA RECORD
Title: Door de wol geverfd
Other Titles: Scheren en wolaandoeningen bij schapen. Praktijkrapport schapen.
Authors: Driessen, Bert
Bertels, Guido
Issue Date: 2014
Publisher: Groep Dier&Welzijn - KU Leuven
Abstract: Wie aan wol denkt, denkt al vlug aan de jaarlijkse scheerbeurt van schapen. Als je een geoefende schaapscheerder aan het werk ziet, dan lijkt het scheren van schapen een eenvoudige klus. Niets is minder waar. Bij de productie van wol komt veel meer kijken dan louter het scheerproces en dat willen we met deze brochure duidelijk maken.

De wolhandel bracht in vorige eeuwen rijkdom in België, maar daarvan blijft niets meer over. De afgelopen decennia is wol van een gegeerd product naar een ‘afval’product geëvolueerd. Ook de verkoopsprijzen van wol zijn in die richting geëvolueerd, of liever gedegradeerd. Om toch nog te rekenen op enige vergoeding voor de geleverde wol dient de wol aan een aantal kwaliteitsparameters te voldoen. Natuurlijk is de kleur van de wol een sterk bepalende factor voor de verkoopsprijs van de wol, maar er zijn nog enkele andere prijsbeïnvloedende parameters die verder in deze brochure worden besproken.

Myiasis is een huidaantasting bij schapen door vliegmaden en is ongetwijfeld omwille van het effect en de incidentie de meest gekende huidaandoening bij schapen. Daarnaast zijn er nog een aantal minder frequente huid- en vachtaandoeningen die bovendien bij schapenhouders minder gekend zijn. Natuurlijk dienen ook deze aandoeningen te worden behandeld, maar uit de gesprokkelde praktijkervaringen blijkt dat dit niet steeds op de correcte wijze gebeurt. Daarom vind je in deze brochure meer informatie over therapieën bij specifieke vacht-aandoeningen.

Schapen scheren kan zowel in de winter als in de zomerperiode, afhankelijk van het doel dat wordt beoogd. Wat minder geweten is, is dat je door het scheerproces de zoötechnische prestaties van de dieren kunt sturen. Denk maar aan het scheren van een drachtige ooi om een hoger geboortegewicht van haar lammeren na te streven. Of denk aan het scheren van de lammeren om een betere uitgroei te verkrijgen. Nog andere voorbeelden van gerichte aanpassingen van het scheermanagement worden in deze brochure toegelicht.

Via een schriftelijke enquête hebben we afgetoetst wat de kennis en ervaringen van de Vlaamse schapenhouders op gebied van de wolproblematieken zijn. Ook hebben we in Vlaanderen 16 schapenbedrijven waar de schapen vachtproblemen vertoonden, bezocht en een behandelingsadvies ingesteld. De enquêteresultaten en de praktijkadviezen voortvloeiend uit de 16 bezochte schapenbedrijven vind je in deze bundel terug.

We hopen dat deze informatiebundel een duurzame leidraad in praktijkomstandigheden kan zijn om wolaan-doeningen te herkennen, een gerichte behandeling in te stellen, maar ook om het optimale moment van het scheerproces in functie van het doel van het scheren te kiezen.
ISBN: 9789081796842
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Bioengineering Technology TC, Technology Campus Geel
Technologiecluster Bioengineering Technologie

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.