ITEM METADATA RECORD
Title: Individuele verschillen in werkplekleren bij leraren in opleiding: Een kwestie van motivatie?
Authors: Kyndt, Eva ×
Donche, Vincent
Gijbels, David
Mertens, Evelien
Van Petegem, Peter #
Issue Date: 2014
Series Title: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs vol:32 issue:2 pages:181-194
Abstract: In deze studie worden individuele verschillen in leren bij studenten die stagelopen in een de lerarenopleiding in kaart gebracht aan de hand van het referentiekader van Oosterheert (2001). Daarnaast wordt de relatie tussen deze kenmerken van leren en motivatie verkend. vanuit de prestatiedoelentheorie. De resultaten tonen aan dat studenten in stages het leren onderwijzen zien als ‘lesgeven en uitproberen’, maar hebben kennelijk ook veel nood aan ondersteuning door anderen. Ze stappen naar hun mentor en collega’s toe en kijken naar hun leerlingen om hun eigen lessen te evalueren. Negatieve leservaringen vormen voor hen geen bron van informatie maar eerder een bezorgdheid. Hoe studenten leren in stages hangt matig samen met hun motivatie voor leren. Er treden vooral verschillen op in stageleren naar gelang de afstudeerrichting die studenten volgen. Implicaties voor onderzoek en praktijk worden toegelicht.
ISSN: 0168-1095
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.