ITEM METADATA RECORD
Title: Practiques des CPAS en matière d'€™intégration sociale des usagers d'€™origine ou de nationalié étrangères -€“ une étude exploratoire
Authors: Peña-Casas, Ramon
Ghailani, Dalila
Wets, Johan
Issue Date: 2014
Publisher: Academia Press
Host Document: Pauvreté en Belgique. Annuaire 2014 pages:211-226
Article number: 4 (Partie 2)
Abstract: De samenleving ondergaat voortdurend veranderingen. Eén daarvan is de groeiende diversiteit, een 'verkleuring' van de maatschappij. Deze toenemende verscheidenheid vertaalt zich in verschillende geledingen van de maatschappij. Ook de armoede wordt meer divers en de entnisch-culturele herkomst van personen die beroep doen op het OCMW wordt gaandeweg meer heterogeen. Hoewel integratie en inburgering bevoegdheden zijn die niet tot de federale materie behoren, zijn de OCMW's wel meer en meer een actieve partner die een niet te verwaarlozen rol speelt in de maatschappelijke integratie van nieuwkomers en al langer aanwezige personen met een migratieachtergrond. Dit hoofdstuk is een verslag van een onderzoek naar de insdpanningen die OCMW's leveren met betrekking tot "de maatschappelijke integratie van cliënten met een buitenlandse herkomst of nationaliteit".
ISBN: 978-90-382-2310-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.