ITEM METADATA RECORD
Title: Al-dirāsāt al-ğazīriyyah al-muqāranah fī al-‘asr al-wasīt [= De vergelijkende taalstudies der Afro-Aziatische talen in de middeleeuwen]
Authors: Alsulaiman, Abied # ×
Issue Date: 1-May-2014
Publisher: Saudi Online Academy of Arabic Language
Series Title: Mağallat Mağma’ Allughah Al ‘Arabiyyah ‘ala Al Shabakah Al ‘Alamiyyah issue:4 pages:250-284
Abstract: Het artikel behandelt de taalwetenschappelijke studies der Judaeo-Arabische auteurs in de periode die zich tussen de negende en de dertiende eeuw uitstrekt. De werkzaamheden van de Masoreten en Karaïeten en hun beweegredenen werden besproken, en de invoering van het punctuatie- en het vocalisatiesysteem in het Arabisch, het Aramees en het Hebreeuws werd gesitueerd.
Vooral de vergelijkende taalwetenschap van het Hebreeuws, het Aramees en het Arabisch stond in deze studie centraal. Wat aanvankelijk als een nuttig instrument werd gezien om moeilijke Schriftplaatsen in de Hebreeuwse Bijbel te verklaren – door de Hebreeuwse hapaxlegomena te vergelijken met hun etymologische equivalenten in het Aramees en vooral het Arabisch (o.a. Saadia Gaon, gest. 942) – evolueerde in de volgende eeuwen (o.a. Ibn Barun, gest. 1128) tot een interessante wetenschappelijke activiteit. Deze wetenschappelijke activiteit ligt aan de basis van de latere vergelijkende taalwetenschap van de Hamito-Semitische of Afro-Aziatische talen.
ISSN: 1658-6530
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
الدراسات الجزيرية المقارنة في العصر الوسيط.pdfPDF Published 4702KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.