ITEM METADATA RECORD
Title: Duurzaamheid in de vakbondswerking: nood aan een transitie!
Authors: Creten, Tom ×
Happaerts, Sander
Bachus, Kris #
Issue Date: Apr-2014
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk & Garant
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:105 issue:4 pages:36-41
Abstract: Transities zijn het nieuwe toverwoord in het duurzaamheidsdebat. Mits goed gehanteerd, kan het concept een echte meerwaarde bieden. Specifiek voor de vakbond biedt het begrip transities een kans om zich te herpositioneren en de link tussen sociale en groene thema’s te versterken. Zo kan het concept een hefboom zijn om de eigen syndicale prioriteiten mee te nemen in het hele duurzaamheidsdebat. Toch staan niet alle militanten in de bedrijven zo positief tegenover transities, duurzaamheid en milieubescherming (Liagre et al, 2011). Hoewel niet te veralgemenen, wordt duurzaamheid door sommigen nog steeds als een bedreiging gezien, een bedreiging die (teveel) verandering inhoudt en banen kan kosten. In dit artikel bekijken we buitenlandse voorbeelden die inspiratie kunnen bieden in het versterken van de werking rond transities binnen de vakbondscentrales. Een aantal van die buitenlandse initiatieven zouden vandaag in de Belgische context moeilijk te realiseren zijn en het is daarom wellicht noodzakelijk dat de vakbondswerking op bepaalde vlakken zelf een transitie ondergaat. We bekijken welke struikelblokken de vakbond moet overwinnen om vergelijkbare initiatieven te realiseren en proactief te werken rond transities op sectoraal niveau en op bedrijfsniveau.
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
April '14 - Transitie vakbondswerking.pdf Published 217KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.