ITEM METADATA RECORD
Title: De bodemkaart in DOV ... maar hoe de bodemkaart lezen?
Authors: Dondeyne, Stefaan
Issue Date: Mar-2014
Conference: Studiedag Databank Ondergrond Vlaanderen: 3Dimensies, Open data, een Verkenner. DOV vernieuwt location:Brussel date:20 maart 2014
Abstract: Het doel van de presentatie is, gebruikers van de bodemkaart een concreet beeld te geven van de informatie die afgeleid kan worden uit de bodemkaart. Er wordt uitgelegd hoe de bodemkartering gebeurd is, en hoe de legende opgesteld is.

Aan de hand van twee praktisch voorbeelden wordt geillustreed hoe de bodemkaart dient gelezen te worden om inzicht te krijgen in (i) erosie en colluviale processen, en (ii) het het voorkomen stagnatie van grondwater te voorspellen.

Er wordt besloten dat het wel degelijk fantastisch is dat al de bodemgegevens via DOV beschikbaar zijn. De gebruikers moeten er echter rekening mee houden dat de bodemkaart heel wat impliciete informatie bevat, en dat een bodemkaart lezen dus meer is dan de expliciete legende te ontcijferen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Division Soil and Water Management

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Dondeyne-2014_DOV Studiedag.pdfPresentation Published 13995KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.