ITEM METADATA RECORD
Title: Eerstelijnwerkers en het versmoorde ruimtelijke debat. Casus De Coninckplein Antwerpen
Authors: Devos, Tim # ×
Issue Date: Mar-2014
Publisher: Garant
Series Title: Ruimte & Maatschappij vol:5 issue:3 pages:61-81
Abstract: Eerstelijnwerkers spelen een bemiddelende rol tussen sociaal gemarginaliseerde groepen, sociale dienstverlening en de samenleving. Straathoekwerkers in het bijzonder benaderen hun doelgroep op een directe manier in hun eigen omgeving, waardoor ze zich onderdompelen in een andere leefwereld of stedelijke ervaring. Aan de hand van een verkenning van de methodologie van het Straathoekwerk en de toepassing op de lokale praktijk rond het De Coninckplein in Antwerpen illustreert dit artikel de waarde en het potentieel van deze werkvorm als alternatieve stem in het debat rond stedelijke ruimte. Op deze manier wordt beargumenteerd dat de lokaal ingebedde kennis van veldwerkers een aanzienlijke bijdrage zou kunnen leveren in het nastreven van inclusieve en sociaal-kwaliteitsvolle stadsontwikkeling. De analyse duidt echter op de moeilijkheden van bestaande communicatie tussen veldwerkers en andere actoren. De toenemende focus van het lokale beleid op stedelijke opwaardering gaat gepaard met een repressieve aanpak van overlast en toenemende criminalisering van bepaalde doelgroepen. Deze veiligheidsgerichte agenda wordt vaak opgedrongen aan sociale werkers wat hun missie onder druk zet, waardoor hun alternatief kennisveld systematisch ondergewaardeerd en aan de kant geschoven wordt in het ruimtelijk debat.
ISSN: 2032-8427
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Earth and Environmental Sciences
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
13163.pdf Published 121KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.