ITEM METADATA RECORD
Title: De vorming van de eerste regering-van Zeeland (maart 1935). Een studie van het proces van kabinetsformatie
Authors: Henkens, Bregt # ×
Issue Date: 1996
Publisher: Jan Dhondt Foundation v.z.w.
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Journal of Belgian History vol:26 issue:1-2 pages:209-261
Abstract: De genese van het kabinet-van Zeeland I is een interessant voorbeeld van regeringsvorming, waarbij de Koning - o.i.v. de economisch-monetaire crisis - voor het eerst gebruik maakt van een informateur en van uitgebreide sociaal-economische consultaties. Gepoogd wordt een antwoord te bieden op de vraag hoe een partijloze technocraat erin kon slagen om een regering te vormen op basis van een programma van muntdevaluatie, terwijl voordien nog alle partijen en geraadpleegde personaliteiten zich tegen deze maatregel hadden uitgesproken. Daarbij worden de verschillende fases, van het aftreden der regering-Theunis tot de vertrouwensstemming over het nieuwe kabinet, chronologisch behandeld. Bijzondere aandacht gaat naar de belangrijkste actoren in dit spel: de jonge koning Leopold III, uittredend premier en informateur Georges Theunis, formateur Paul van Zeeland, de politieke partijen en parlementaire fracties.
ISSN: 0035-0869
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:AVL - Academic Centre for Teacher Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
BTNG-RBHC, 26, 1996, 1-2, pp 209-261.pdf Published 3053KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.