ITEM METADATA RECORD
Title: Dataportabiliteit en digitale (mensen-)handel. Een nieuwe kijk op gegevensbescherming
Authors: Valcke, Peggy ×
Verschakelen, Jeroen #
Issue Date: 9-Apr-2014
Publisher: Kluwer
Series Title: Nieuw Juridisch Weekblad issue:300 pages:290-300
Abstract: Het nieuwe voorstel van verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens bevat een 'recht op dataportabiliteit', waarmee de Commissie de internetgebruiker meer controle wil geven over zijn persoonsgegevens. Naast een analyse van het precieze toepassingsgebied van dat recht, poneert dit artikel ook dat de nieuwe aanpak van de wetgeving inzake gegevensbescherming vooral in het teken van de vrije mededinging staat, eerder dan in het teken van de privacybescherming.
Description: http://www.kluwer.be/njw
ISSN: 1378-8914
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.