ITEM METADATA RECORD
Title: De leerintentie van kortgeschoolde werknemers: Een samenspel tussen individu en organisatie
Authors: Kyndt, Eva ×
Govaerts, Natalie
Dochy, Filip #
Issue Date: 2014
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:24 issue:2 pages:19-26
Abstract: Dit artikel integreert de resultaten van vijf empirische studies met betrekking tot de leerintenties van kortgeschoolde werknemers. We gaan na of kortgeschoolden effectief minder geneigd zijn om deel te nemen aan opleiding en vorming en of dit samenhangt met hun persoonlijke kenmerken dan wel de werkomgeving waarin ze zich bevinden.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Professional Learning & Development, Corporate Training and Lifelong Learning
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Kyndt, Govaerts & Dochy, (OverWerk), 2014.pdf Published 109KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.