ITEM METADATA RECORD
Title: Duurzame ontwikkeling en sociaal werk. Een democratische uitdaging
Authors: Van Poeck, Katrien
Issue Date: 9-May-2014
Conference: Thematisch Lerend Netwerk "Oriëntatie van sociaal werk op duurzame ontwikkeling" location:Brussel, België date:9 mei 2014
Abstract: Katrien Van Poeck presenteert haar doctoraat ‘Educatie als respons op duurzaamheidskwesties’: vertrekkende van een pedagogisch perspectief (m.b.v. een casestudy en beleidsanalyse over ‘praktijken van natuur- en milieueducatie in de context van het VN-Decennium van educatie voor duurzame ontwikkeling’) zal zij ingaan op kwesties die ook voor het Sociaal Werk erg relevant zijn: burgerschap, participatie, gemeenschapsvorming, democratie, de link tussen wetenschap en beleid, de discussie over politisering versus de-politisering, etc. Het zijn immers vaak die cases waarin een focus op ‘duurzame ontwikkeling’ samenkomt (of in conflict komt) met armoede en/of sociale rechtvaardigheid, die doen nadenken over wat ‘duurzaamheid’ inhoudt en hoe we bv. ‘participatie’, ‘burgerschap’ en ‘gemeenschapsvorming’ in deze context kunnen begrijpen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Education, Culture and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.