ITEM METADATA RECORD
Title: Niet weten wat je nog niet weet: experimenteren met duurzaamheidscontroverses als pedagogische praktijk
Authors: Van Poeck, Katrien
Decuypere, Mathias
Goeminne, Gert
Issue Date: 29-Apr-2014
Conference: Studiedag over technologie, educatie en duurzaamheid location:Brussel, België date:29 april 2014
Abstract: Technologie en duurzaamheid… Onder deze noemer schuilt een veelheid aan kwesties waarin erg diverse mensen en dingen die op het eerste gezicht misschien niets met elkaar te maken hebben gezamenlijk betrokken zijn. Ze raken er, gewild of ongewild, in verwikkeld door een complex, onoverzichtelijk en onvoorspelbaar kluwen van reacties en relaties waarin het sociale/politieke/ethische en het materiële/technische onlosmakelijk verknoopt zijn. Deze sessie focust op het blootleggen van dit kluwen, op het ont-sluiten van dergelijke socio-technische duurzaamheidscontroverses, als pedagogische praktijk. Hoe kan educatie vorm krijgen als een collectief experiment gericht op het openen van de ‘blackbox’ rond socio-technische controverses? Welke werkvormen maken het observeren, traceren, interpreteren, presenteren en publiek maken van dergelijke duurzaamheidscontroverses mogelijk? Hoe kan een lespraktijk vorm krijgen als collectief experiment? En wat betekent dat voor de leerkracht/docent?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Education, Culture and Society
Education and Society

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
programma studiedag technologie, educatie en duurzaamheid.docx Published 19KbMicrosoft WordView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.