ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van de Duitse psalmvertaling van Moses Mendelssohn (1783) op de "Neue Bereimung der Psalmen" (1798) van Matthias Jorissen
Authors: De Mey, Peter
Issue Date: 3-Apr-2014
Conference: "De uitbeelding van Israël in de muziek en theologie van de Kerk": Minisymposium ter gelegenheid van de pensionering van Peter Tomson als hoogleraar aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel location:Brussel date:3 April 2014
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.