ITEM METADATA RECORD
Title: Sociologie (voor pedagogen)
Authors: Verhoeven, Jef
Issue Date: 1973
Publisher: ACCO
Abstract: Inleiding 1
Deel I. Het voorwerp van de sociologie 4
Hoofdstuk 1. De sociologie als het begrijpen en verklaren
van het sociale handelen
§ 1. De dialectiek persoon-gemeenschap in vraag gesteld 6
§ 2. Sociologie als het begrijpen en verklaren van het sociale
handelen 9
§ 3. Verantwoording van het begrijpen van het sociale handelen
19
§ 4. Studie van sociale problemen 24
Hoofdstuk 2. Verschillende sociologische invalshoeken 28
1. Enkele sociologie-opvattingen 29
A. De "verstehende" sociologie van Max Weber 29
B. Het formalisme van Georg Simmel 31
C. Het structureel-functionalisme van Talcott Parsons 33
D. De 'critische sociologie van de "Frankfurter Schule" 35
§ 2. Sociologie van de sociologe 38
A. Waardevrijheid bij Max Weber 38
B. De sociale situatie van T. Parsons 41
C. Waardevrijheid bij de Frankfurters 44
§ 3. Het probleem der waardevrijheid 47
Deel II. De explicitatie van het. sociale handelen 51
Hoofdstuk 3. Sociale structuur en waardering 52
§ 1. De sociale structuur 52
1. Enkele algemene kenmerken van de sociale interactie 52
2. Sociale interactie-types 55
3. De "pattern variables" van Talcott Parsons 62
4. Het verband tussen 'sociale betrekkingen en sociale
verhoudingen 65
5. Enkele sociale structuur typologieën 68
6. De samenhang structuur-cultuur (diepte-sociologie) 75
§ 2. Cultuur
1. Waarderingen, doelen en normen 50
2. Sociale entropie
Afwijkend gedrag, anomie, aliënat:e 87
3. Verschillende cultuuropvattingen 92
4. De hypothese van de "cultural lag" 93
3. Institutionaliseringsproces van sociaal handelen 96
4. Onderlinge verbondenheid van sociale structuren en culturen
100
Hoofdstuk 4, De sociale rol 102
1. Rolbeschrijving van leraars 103
2. De roltheorie van Half Dahrendorf 107
3. De conflicttheorie 116
14. Het gezag 121
1. Wat is gezag en waarom wordt gezag gehanteerd ? 121
2. De evolutie van de gezagsverhouáingen 124
3. De gezagsrealiteit 125
4. Het gezag van leraars 127
5. De rol van de intelligentia vlg. Karl Mannheim 129
Hoofdstuk 5. Studie van groeperingen 131
§ 1. Groeperingsvormen 132
§ 2. Enkele bijzondere groeperingstypes 137
1. In-group en out-group 138
2. Primaire en secundaire groepen 139
3. Bepaling en soorten van groepslidmaatschap van groepen 140
§ 4. De groepskenmerken 143
5. De veldtheorie 165
Deel III. Continui.teit en verandering van het sociale handelen
170
Hoofdstuk 6, Positie-toewijzing, acculturatie, socialisatie
en integratie 171
§ 1. Positietoewijzing 172
1. Positietoewijzing in het onderwijs 172
2. Het proces dQ;,k positietoewijzing (-verwering) 174
3. De sociale stratificatie 176
4. Klasse, kaste, standen 185
5. Sociale mobiliteit 186
§ 2. Acculturatie en socialisatie 188
§ 3. Sociale integratie 195
Hoofdstuk 7. Sociale controle en sociale verandering 199
1. Structuurbehoud en sociale verandering 199
2. Sociale controle 200
1. Wat is sociale controle 200
2. Enkele sociale controle-instrumenten 202
A. Sancties 203
B. Het ritueel en de ceremonie 208
C. Sociale symbolen 210
D. De macht 212
§ 3. Sociale verandering 216
1. De veranderende status van de onderwijzer in
Engeland en Wales 216
2. Wat is sociale verandering en welk zijn de compohenten
van een theorie .Jan sociale verandefing 219
3. Hoofdprocessen van sociale verandering
Individualisatie, innovatie, politisering, secularisatie
223
4. Theorieën van sociale verandering 225
A. Het evolutionisme 225
B. Het diffusionisme 233
C. Het functionalisme 234
D. De conflicttheorie 236
5. Planned change 238
Description: Cursustekst
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Sociologie - J Verhoeven - Acco doorzoekbaar.pdfOA article Published 18459KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.