ITEM METADATA RECORD
Title: Ouderparticipatie
Authors: Verhoeven, Jef
Van Heddegem, Ilse
Issue Date: 1998
Publisher: Departement Onderwijs
Host Document: Vlaamse Onderwijsindicatoren in internationaal perspectief. Editie 1998. pages:173-179
Abstract: De volgende onderwijsindicatoren zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten van het project (De werking van participatieraden en lokale schoolraden in het basis-en secundair onderwijs).De gegevensverzameling vond plaats in 1995) de rapportering in 1996. In dit survey-onderzoek werden leden uit elke geleding van de participatieraad in het gesubsidieerd vrij onderwijs (VGO) en het gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO) en van de lokale schoolraad in het gemeenschaps-onderwijs (GO) bevraagd. Aangezien hier een selectie wordt gemaakt uit de onderzoeksresultaten) is geopteerd om enkel een aantal cijferge-gevens met betrekking tot ouderparticipatie op te nemen. Er werden in het totaal 201 lokale schoolraden aangeschreven in het GO) 520 participatie-raden in het VGO en 219 participatieraden in het OGO, disproportioneel verdeeld over basis-en secundair onderwijs. De respons van de oudervertegenwoordigers op de verstuurde vragenlijsten was vrij groot. In het gemeenschapsonderwijs stuurde 60% van de ouderver-tegenwoordigers de vragenlijst terug) in het gesubsidieerd officieel onderwijs 64% en in het gesubsidieerd vrij onderwijs 68%. De verzamelde gegevens werden statistisch verwerkt) waar-bij een onderscheid werd gemaakt naar net en geleding. Met het onderwijsniveau werd geen rekening gehouden omdat onder een groot deel van de participatieraden en lokale schoolraden zowel basisscholen als secundaire scholen ressorteren
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
More Education & Sport - Expect Inspire More TMMA

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Ouderparticipatie 1998.pdf Accepted 9857KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.