ITEM METADATA RECORD
Title: Participatieraden en lokale schoolraden in Vlaanderen. De eerste jaren
Authors: Verhoeven, Jef
Jegers, Marc
Van Heddegem, Ilse
Issue Date: 1997
Publisher: Garant
Abstract: In dit boek rapporteren en becommentariëren we de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de evaluatie van de werking van participatieraden en lokale schoolraden in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen. Dit project werd gefinancierd door het Fonds voor Collectief Fundamenteel Wetenschappelijk Onderzoek (M.I. 93.10) en gebeurde in opdracht van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een volledig, meer technisch, onderzoeksverslag, inclusief een literatuurstudie, werd door ons en Filip Bally eveneens gepubliceerd onder de titel "De werking van participatieraden en lokale schoolraden. Een evaluatie in het basis- en secundair onderwijs", eveneens bij Garant.

Since the Participation Act (23 October 1991), free and municipal schools have been obliged to organise a participatieraad (participation council) chaired by the head, who has to be independent of the factions of the council. The factions represented in the participation council are: the organising authority, the staff, the parents and co-opted representatives of the local community. Moreover, in each school or group of schools, a local school council exists of four members elected by the parents. In addition, four members of local economic, social and cultural organisations are appointed by the parents’ representatives, and three representatives of the pedagogical council (‘pedagogisch college’) are co-opted by the two former groups. This book offers the results of the first survey about the functioning of these councils. Before the researchers organized a survey among the council members (N = 4,298), they had conducted 12 case studies on the subject. The main questions answered in this book are: how are the councils composed; are the members of the councils satisfied with the councils and why; how high do the members appreciate the functioning of the councils; what is the influence of the councils on school-based management.
ISBN: 90-5350-614-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
More Education & Sport - Expect Inspire More TMMA

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Participatieraden en lokale schoolraden in Vlaanderen.pdf Published 8504KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.