ITEM METADATA RECORD
Title: De samenleving: een wereld vol breuken
Authors: Verhoeven, Jef
Issue Date: 1997
Publisher: Garant
Host Document: Levens Lijnen. Schoolloopbaanbegeleiding tijdens het secundair onderwijs en in de overgang naar de werkplek of naar het hoger onderwijs. pages:13-26
Abstract: Deze paper werd voorgesteld op het CSBO-congres "Levenslijnen" te Leuven op 24 september 1997.

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van wat men met enige waarschijnlijkheid kan verwachten op korte termijn, niet wat er te verwachten valt over een halve eeuw. Wat wij zullen geven, zijn niet meer dan redelijke hypothesen die door de toekomst kunnen gefalsifieerd worden. Vijf fenomenen zullen in deze analyse worden opgenomen en tel-kens zal de vraag worden gesteld naar hun relevantie voor de studie- en de beroepskeuze en voor het onderwijs. Op de eerste plaats zullen we deze samenleving beschrijven als een samenleving die op weg is naar een risicosamenleving. Ook al loopt de ganse samenleving deze risico's, zij blijft wellicht een opgedeelde samenleving, waarin het onderscheid naar sekse, klasse en leeftijd een rol blijft spelen en conflict niet zal ontbreken. Ten derde zal, spijts collectieve druk, wellicht de individualisering toenemen. En ten slotte zullen we toelichten hoe het gezin en de arbeid onder invloed van deze factoren mogelijks veranderen.
ISBN: 90-5350-656-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Wereldvol BreukenBoek.pdf Published 1489KbAdobe PDFView/Open
Wereldvolbreuken.pdfOA Published 17KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.