ITEM METADATA RECORD
Title: De Leerkrachten uitgedaagd. Een onderzoek over leerkrachten en onderwijsvernieuwing
Authors: Verhoeven, Jef
Issue Date: 1982
Publisher: Sociologisch Onderzoeksinstituut
Series Title: Sociologische studies en documenten vol:13
Abstract: In 1970 the traditional education structure of secondary schools in Belgium has been changed into a comprehensive education structure. But not all schools changed their structure. The old structure survived in spite of the strong support of the government for the innovation. In this new structure the traditional position of the teachers changed significantly and this was for a lot of them a great challenge. It was not only a challenge for the teachers in secondary schools but also for trainers of future teachers in universities and university colleges and their students.
In this book we focus on three issues:
First, how do teachers act in the classroom and in school? Is there a difference of behavior between teachers in the traditional schools and teachers in the comprehensive schools?
Second, what is the opinion of the professors in universities and university colleges about the new comprehensive structure of secondary schools?
Third, how do student teachers look at this education innovation?


De invoering van het Vernieuwd Secundair Onderwijs heeft aan de leerkrachten tal van nieuwe taken opgelegd, wat voor hen een constante uitdaging betekent.
Drie punten worden in dit boek onderzocht.
Ten eerste, hoe handelen leerkrachten in de klas en in de school ; is er een verschil tussen het gedrag van de leerkrachten in het VSO en deze in het Type II.
Ten tweede wordt onderzocht welk het standpunt van de docenten van middelbare normaalscholen en universiteiten tegen¬over het VSO is.
Ten derde wordt beschreven hoe de studenten in de leerkrachtenopleiding het VSO waarderen
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
De leerkrachten uitgedaagd - J Verhoeven.pdf Published 11770KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.