ITEM METADATA RECORD
Title: OCMW-steun voor buitenlandse gezinnen in illegaal verblijf met kinderen in bijzondere overmachtsituaties: een overzicht van de rechtspraak van het Arbitragehof en de arbeidsgerechten
Authors: Bouckaert, Steven # ×
Issue Date: 2007
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten issue:2 pages:81-91
ISSN: 1377-2104
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Law
Department of Social Work - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.