ITEM METADATA RECORD
Title: Bijzondere verplichtingen bij het achtereenvolgens uitbrengen van twee openbare overnameaanbiedingen op verbonden ondernemingen in het kader van een globaal herstructureringsplan - Een blik op het juridisch kluwen rond de overname van COFIBEL en COFIMINES
Authors: Hellemans, Frank # ×
Issue Date: 1993
Publisher: Biblo
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:1993 pages:341-354
ISSN: 0775-3969
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Brussels - miscellaneous
Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.