ITEM METADATA RECORD
Title: Participatieraden en lokale schoolraden. Werking van de raden
Authors: Van Heddegem, Ilse ×
Verhoeven, Jef
Jegers, Marc #
Issue Date: 1996
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid issue:5-6 pages:328-346
Abstract: Enkele jaren geleden werden de participatieraden (31 mei 1992) en lokale schoolraden (1 april 1991) in het leven geroepen en moesten ze een nieuwe bijdrage leveren tot het proces van decentralisatie en uitbreiding van de lokale autonomie van scholen dat reeds enkele jaren voordien was ingezet. Door onderzoekers werden deze ontwikkelingen van decentralisatie en beleidsparticipatie reeds verschillende jaren gevolgd, zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Daarenboven werden de participatieraden en lokale schoolraden de laatste jaren bestudeerd door de netten zelf of in opdracht van de overheid. Zo heeft het Departement Onderwijs de werking van de lokale schoolraden laten onderzoeken door het consultingbureau ERNST en YOUNG en het VSKO heeft zelf een onderzoek ingesteld naar de werking van de participatieraden in het katholiek onderwijs. In 1995 werden deze raden opnieuw onderzocht in een ruime survey.' In deze bijdrage zal enkel gerapporteerd worden over de werking van deze raden.
In een eerste deel zullen we de onderzoeksvragen en het theoretisch kader schetsen waarbinnen het thema van het functioneren van de participatieraden en lokale schoolraden geplaatst kan worden. Vervolgens wordt het onderzoeksontwerp en het onderzoeksverloop beschreven. Daarna wordt het wettelijk kader van de participatiezaden en lokale schoolraden kort besproken. Ten vierde, zullen de onderzoeksresulaten worden voorgesteld om vervolgens te eindigen met enkele besluiten.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
More Education & Sport - Expect Inspire More TMMA
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Participatieraden en lokale schoolraden - werking van de raden.pdfOA article Published 2751KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.