ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van de gewone rechtscolleges in het domein van het Belgische verblijfsrecht (1980-2010): verregaander dan door de wetgever gewild of ingeschat en daarom problematisch?
Authors: Bouckaert, Steven
Issue Date: 2011
Publisher: die Keure
Series Title: Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen vol:14
Host Document: Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (Deel 14. Dertig jaar vreemdelingenrecht) pages:171-243
ISBN: 978 90 4861 182 9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Faculty of Law
Department of Social Work - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.