ITEM METADATA RECORD
Title: Macht, gezag, conflict en contestatie
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: 1972
Series Title: Kultuurleven: Tijdschrift voor Cultuur en Samenleving vol:39 issue:1 pages:14-23
Abstract: De tegenstellingen waarmee men in de samenleving geconfronteerd wordt zijn niet buiten de menswetenschap-pelijke belangstelling gebleven. De conflicten - voor sommige sociologen althans een onvervreemdbaar ken-merk van onze samenleving - vindt men op het wetenschappelijk vlak even gemakkelijk terug als in de sociale realiteit. Fenomenen als macht en gezag worden door de enen gebruikt om het conflict inzichtelijk te maken, door anderen daarentegen om de integratie van de samenlevingen te verduidelijken. Macht en gezag krijgen dus duidelijk een bijzondere betekenis in onze samenleving. Het we¬zen van deze twee begrippen en het conflict dat voor sommigen een noodzakelijk resultante is zal hier worden duidelijk gesteld
ISSN: 0023-5288
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
KultuurlevenMacht.pdf Published 2146KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.