ITEM METADATA RECORD
Title: Weerstanden tegen Onderwijsvernieuwing in België
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: 1984
Publisher: Uitgeverij Baeté
Series Title: Nova et Vetera: Tweemaandelijks Tijdschrift voor Algemeen Onderwijs en Opvoeding vol:62 issue:1-2 pages:41-68
Abstract: Weerstanden tegen vernieuwing moeten niet uitsluitend gezocht worden bij directie en leerkrachten, maar eveneens in de structuur en de cultuur van de maatschappij en scholen. In volgende bladzijden zal meer naar deze laatste factoren gepeild worden. Dit zal gebeuren vanuit zes vragen:
1)Is er een spanning en/of overeenstemming tussen de waar-denpatronen en de structuren van de maatschappij en het V.S.O.?
2)Zijn er economische weerstanden tegen onderwijsvernieu-wing?
3)Zijn er weerstanden tegen invoering en implementatie van het V.S.O. op het vlak van de nationale en de lokale onderwijsorganisatie? Welke weerstanden?
4)Vormt de opleiding van leerkrachten een mogelijke reden voor weerstanden tegen invoering van het V.S.O. ?
5)Wijze van invoering en begeleiding van vernieuwing-roepen eveneens weerstanden op. Op welke domeinen vindt men deze?
6)Weerstanden drukken zich ook uit in actiegroepen, hun pu-blikaties en persmededelingen. Op welke domeinen hebben deze zich laten voelen ?
Aan de hand van deze vragen zal worden aangetoond dat weerstanden tegen onderwijsvernieuwing niet enkel het resultaat zijn van persoonlijke wilsuitingen, maar eveneens van de maatschappij- en schoolstructuur.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Weerstanden tegen onderwijsvernieuwing in belgiƫ.pdfOA article Published 8862KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.