ITEM METADATA RECORD
Title: Het begrip 'sociale integratie' in de sociologische literatuur
Authors: Verhoeven, Jef # ×
Issue Date: 1966
Publisher: K.U.Leuven
Series Title: Politica: Sociale Wetenschappen en Beleid vol:16 issue:3 pages:213-226
Abstract: In dit artikel zal enkel de een- of meerduidigheid van het begrip " sociale integratie". voor de onderzoekers onder de loep worden genomen. Het geheel moet gezien worden als een voorbereiding tot een explikatieve definitie van het begrip « sociale integratie ».
De hier gebruikte klassifikatiecriteria zijn drievoudig : het historisch belang van de schrijver, het aantal aangewende defi-nities, en de bepaling van de wijze van samenhang van de con-stituerende bestanddelen. Daar de aandacht telkens naar één van deze criteria afzonderlijk gaat, wordt het mogelijk eenzelfde schrijver onder verschillende hoofdingen te behandelen. Dit komt de duidelijkheid ten goede.-
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Integratie1966.pdf Published 1384KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.