ITEM METADATA RECORD
Title: Het beeld van leerkrachten over hun feitelijke beïnlvoedingsmogelijkheden in de school en hun vernieuwingsgedrag
Authors: Mortier, Jan ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 1982
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën issue:1 pages:29-44
Abstract: In de literatuur treft men wel eens de stelling aan dat de zeggingsmacht van leerkrachten over het beleid van de school een belangrijke betekenis heeft voor de daadwerkelijke realisatie van vernieuwing. Empirisch onderzoek bij een toevallig gekozen staal van leerkrachten uit katholieke meisjesscholen in Vlaanderen geeft geen ondubbelzinnige steun aan deze veronderstelling. Slechts voor een beperkt aantal gedragingen heeft het beeld dat ze hebben van hun feitelijke beinvloedingsmogelijkheden enige relevantie
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Mortier Verhoeven 1982.pdfOA article Published 112838KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.