ITEM METADATA RECORD
Title: Vreemdelingen en sociale bijstand. Leefloon, gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie en tegemoetkomingen aan personen met een handicap
Authors: Bouckaert, Steven
Issue Date: 2012
Publisher: Kluwer
Abstract: Het boek analyseert de rechtspositie van vreemdelingen in de verschillende sociale minimumvoorzieningen in België, met bijzondere aandacht voor recente ontwikkelingen ter zake in de rechtspraak van zowel nationale als internationale rechtscolleges.
ISBN: 978-90-4654-021-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Faculty of Law
Department of Social Work - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.