ITEM METADATA RECORD
Title: Artikelsgewijze commentaar van de inhoudelijke wijzigingen ingevolge het wetboek van vennootschappen
Authors: Geens, Koen
Hellemans, Frank
Wyckaert, Marieke
Issue Date: 2002
Publisher: Biblo
Host Document: Het wetboek van vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit : structuur, artikelsgewijze commentaar en overgangsrecht. pages:27-444
Description: Jan Ronse-Instituut voor vennootschapsrecht
ISBN: 90-6738-148-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
Research Unit Economic Law - miscellaneous
Faculty of Law
Faculty of Law, Campus Brussels - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.